Údržba zeleně a zahrad

Provádíme sečení trávníků různých rozsahů – od menších ploch až po rozlehlejší území s obtížným přístupem – nacházejících se v parcích, zahradách, sadech, městských oblastech a kolem komerčních
objektů včetně obchodních center.

K těmto účelům používáme adekvátní žací techniku. Pro menší plochy využíváme rotačních motorových sekaček, zatímco pro dokonale upravené okraje pozemku využíváme strunové sekačky, také známé jako křovinořezy. Tímto zajišťujeme precizní a profesionální přístup k údržbě zelených ploch.

V rámci naší specializace rovněž aktivně působíme v oblasti kácení stromů a důkladného odklízení sněhové pokrývky.


Údržba zeleně

·      Rizikové kácení (v zastavěných částích, pod el. vedením)

·      Stromolezecké ošetření stromů

·      Kácení nevhodných dřevin

·      Sečení zahrad, firemních areálů a nedostupných ploch pro techniku

·      Střih a tvarování živých plotů

·      Omlazení živých plotů

·      Prořezávání a ošetření ovocných stromů

·      Doplnění mulčovací kůry nebo štěrku

·      Zarovnání travního drnu mezi okrasnými záhony a travnatou plochou

·      Hnojení rostlin a trávníkových porostů

·      Zazimování zahrad

 

Sadové úpravy

·      Ve firemních a komerčních prostorech či kolem bytových domů

·      Zakládání travnatých ploch

 

Zpevňování svahů

·      Zpevňování kokosovou protierozní sítí a osazení vhodnými rostlinami

 

A spoustu dalších služeb …


Máte zájem o naše služby?