Již několik let se zabýváme kompletní realizací zahrad a dodávkou materiálů od vybraných a námi ověřených dodavatelů u novostaveb, firemních ploch a současně revitalizujeme i staré zahrady. Navrhneme ty správné okrasné stromy a keře pro Vaši zahradu v jakémkoliv terénu. Důsledně provedeme založení okrasné zahrady včetně závlah a automatických sekaček.

Návrhy zahrad jsou připravovány po prvotní konzultaci s klientem, kde se scházíme přímo na Vaší zahradě, abychom se dozvěděli, co od zahrady očekáváte, jak budete zahradu využívat, a především to co byste v zahradě chtěli a co se Vám líbí.

Hlavní částí před samotnou realizací zahrady je zpracování jeho návrhu. Ty Vám můžeme zajistit jak v papírové podobě, tak i v 2D či 3D vizualizaci.

 


Příprava pozemku před realizací 

·      Asanace pozemku – vyčištění stávajících nevhodných konstrukcí a stavebních odpadů

·      Kácení stávající zeleně

·      Odstranění pařezů

 

Příprava půdy

·      Hrubé terénní úpravy a jemné modulace terénu

·      Navezení zeminy, substrátu, písku a následná úprava terénu

·      Příprava zeminy pomocí půdní frézy

 

Vytyčení a výsadba rostlinného materiálu

·      Vytyčení pomocí vytyčovacího výkresu

·      Instalace neviditelných obrubníků

·      Pokládka nebo výsev nového trávníku

·      Úprava zeminy před výsadbou – přidání hnojiva

·      Výsadba trvalek, travin a cibulovin

·      Výsadba keřů a vzrostlých stromů

·      Výsadba živých plotů

·      Mulčování výsadeb (mulčovací kůra, štěpka, štěrk)

 

Instalace automatického zavlažovacího systému

·      Kompletní návrh, realizace a servis automatického zavlažovacího systému

 

Zakládání travního porostu

·      Travními koberci, travními drny

·      Výsevem

 

Sadové úpravy

·      Výsadby stromů, keřů a dalších

 

Zpevňování svahů

·      Zpevňování kokosovou protierozní sítí a osazení vhodnými rostlinami

 

A spoustu dalších služeb …

kontakt
S nestandardním požadavkem nás neváhejte kontaktovat.